Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennystä voi saada, jos teettää kotitalous- tai hoitotyötä, asunnon kunnossapitotöitä tai tietotekniikkalaitteiden asennusta.

Yksittäinen henkilö voi kalenterivuoden aikana saada enintään 2400 euroa vähennystä. Koska vähennys on henkilökohtainen, pariskunta voi saada teetetystä työstä yhteensä 4800 euroa vähennystä.

Vähennysoikeus on 45 % työn osuudesta. Esimerkiksi remontissa vähennystä ei siis saa kalusteiden ja muiden materiaalien kustannuksista.

Kotitalousvähennyksen lopullisesta määrästä vähennetään 100 euron omavastuu, joka on myös henkilökohtainen. Pariskunnan omavastuu on siis yhteensä 200 euroa, jos kumpikin hakee kotitalousvähennystä. Omavastuu on kalenterivuosikohtainen, joten vaikka teettäisit vuoden aikana useampia töitä niin omavastuu vähennetään vain kerran.

Esimerkki 1: pariskunnan teettämä remontti
Remontin kokonaiskustannus 18 000
Työn osuus 12 000
Vähennyskelpoinen osuus (45 %) 5 400
Omavastuu 200 euroa -200
Vähennys yhteensä (laskennallinen) 5 200
Josta voi käyttää 4 800

Koska vähennysoikeus omavastuun vähentämisen jälkeen on suurempi kuin kotitalousvähennyksen enimmäismäärä, pariskunta voi hakea vähennystä 4800 euroa.

Esimerkki 2: sinkun teettämä pieni keittiöremontti
Remontin kokonaiskustannus 7 000
Työn osuus 5 000
Vähennyskelpoinen osuus (45 %) 2 250
Omavastuu 100 euroa -100
Vähennys yhteensä 2 150

Esimerkin sinkku voi siis hakea kotitalousvähennystä 2150 euroa, ja muihin samana vuonna teetettäviin töihin jää jäljelle 250 euroa.